Ot.prp. nr. 92 (2002-2003)

Lov om endringer i petroleumsskatteloven mv.

Lov om endringer i petroleumsskatteloven mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget