Ot.prp. nr. 92 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Lov om endringer i petroleumsskatteloven mv.

Lov om endringer i petroleumsskatteloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget