Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 93 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 5 august 1994 nr 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Om lov om endringer i lov 5 august 1994 nr 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget