Ot.prp. nr. 95 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Om lov om endring i lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget