Ot.prp. nr. 96 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om betalingssystemer m.v.

Om lov om betalingssystemer m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget