Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling

Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget