Ot.prp. nr. 96 (2008-2009)

Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget