Ot.prp. nr. 97 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget