Ot.prp. nr. 98 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget