Ot.prp. nr. 98 (2000-2001)

Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget