Ot.prp. nr. 98 (2001-2002)

Om lov om endring av lov om offentlig støtte (nye prosedyrereglar)

Om lov om endring av lov om offentlig støtte (nye prosedyrereglar)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget