Ot.prp. nr. 99 (2000-2001)

Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget