Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overgang fra uføretrygd til alderspensjon

SSB har utarbeidet en ny artikkel om inntektsutviklingen i overgang fra uføretrygd til alderspensjon. Artikkelen viser at de som er uføre får om lag uendret inntekt når de blir pensjonister, mens de som ikke er uføretrygdede opplever en klar inntektsnedgang.

Artikkelen følger 1948-kullet og overgangen deres til alderspensjon, og analyserer inntektsutviklingen i årene 2011–2016 for de 100 prosent uføre og sammenlikner med de som ikke var uføre. Mens de som ikke hadde mottatt uføreytelser opplevde realinntektsfall i perioden 2011–2016, hadde de som var 100 prosent uføre i 2011 en liten reell økning i median inntekt etter skatt i løpet av denne perioden.

Artikkelen ser også på inntektsulikhet i 1948-kullet, målt med ginikoeffisienter. Fra 2014 til 2016 har ginikoeffisienten for inntekt etter skatt blitt redusert både for uføre og ikke-uføre i 1948-kullet. Inntektsfordelingen er langt mer ujevn blant ikke-uføre enn blant uføre, men blir altså noe jevnere i begge undergrupper etter fylte 67 år.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere inntektsstatistikk for den eldre befolkningen. Les artikkelen på SSBs nettsider (ssb.no)