På to hjul for miljøet

Brev til ordførere på sykkelruten til Magnus Ravlo Stokke, som sykler Nordkapp-Lindesnes i løpet av sommeren for å få miljø- og klimautfordringene som tema i årets kommunevalg.

Vi står i dag overfor store, globale miljø- og klimautfordringer. Klimaendringene påvirker oss alle, og å finne løsninger er et felles ansvar. Norge skal ta sin del av ansvaret for å redusere de totale klimagassutslippene, og her må også kommunesektoren bidra.

Gjennom sitt prosjekt viser Magnus Ravlo Stokke seg som en foregangsmann på området. På sykkel skal han i løpet av sommeren legge strekningen Nordkapp-Lindesnes bak seg for å rette søkelyset mot miljø- og klimautfordringene i de kommunene han passerer.

Jeg håper og tror at Stokkes engasjement kan inspirere og oppmuntre til økt satsing på klimaarbeid og stort fokus på miljø fremover. Herved utfordrer jeg derfor ordføreren til å hive seg på sykkelen, og følge Stokke et stykke på veien. Slik får vi alle vist hvor viktig klima og miljø er for oss i Kommune-Norge: Vi skal ta opp kampen, og vi setter herved opp farten - på to hjul for miljøet!

Med sommerhilsen


   Åslaug Haga

 

Stokke og Haga
Åslaug Haga overrekker en bunke brev Magnus Ravlo Stokke skal ha med til ordførere på sykkelruten fra Nordkapp til Lindesnes.