Permitteringslønnsloven

LOV 1988-05-06 nr 22: Lov om lønnsplikt under permittering.

Permitteringslønnsloven pålegger arbeidsgiverne lønnsplikt i deler av permitteringsperioden. Permitteringsregelverket er en form for forsikringsordning, som innebærer reduserte kostnader som følger av svingninger i aktiviteten. Arbeidsgiverperioden i permitteringsregelverket er å betrakte som bedriftenes egenandel.

Ved permitteringer blir arbeidstakeren midlertidig løst fra arbeidsplikten og arbeidsgiveren blir løst fra lønnsplikten. Arbeidsavtalen opprettholdes likevel i permitteringsperioden slik at den permitterte har rett og plikt til å gå tilbake til arbeidet etter at permitteringsperioden er over. I perioder hvor det midlertidig er nødvendig å innskrenke driften, kan det for begge parter være hensiktsmessig å permittere arbeidstakerne i stedet for å si dem opp. 

Permitteringslønnsloven pålegger arbeidsgiverne lønnsplikt i deler av permitteringsperioden. 

Se loven på lovdata.no