Personalboliger - Oslo Kommune

Notifikasjon til ESA av personalboligsalget til Oslo Kommune.

Nærings- og handelsdepartementet har i dag, 7. februar 2003, notifisert Oslo kommunes salg av personalboliger til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Notifikasjon av salg av personalboliger i Oslo Kommune

Nærings- og handelsdepartementet har i dag, 7. februar 2003, notifisert Oslo kommunes salg av personalboliger til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). ESA har tidligere stilt spørsmål ved om salget kunne inneholde elementer av statsstøtte i strid med EØS- avtalens artikkel 61. Når det foreligger tvil om hvorvidt et salg inneholder statsstøtte skal ESA notifiseres.

Les notifikasjonen her:

  1. Brev fra Nærings- og handelsdepartementet
  2. Brev fra Oslo kommune (.pdf fil)
  3. Vedlegg til brev fra Oslo kommune (.zip fil. Tar mellom 2 og 10 minutter å laste ned)