Plakat: Hvordan avgi stemme utenriks?

Stortings- og sametingsvalget 2009 - H-07/09

Plakaten beskriver hvordan velger går fram for å stemme ved norske utenriksstasjoner og hos særskilt oppnevnte stemmemottakere.