Planlegging av kjernekraftverk i Pyhajoki i Finland – høring av mindre endring etter FN Espoo-konvensjonen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2013

Saken har tidligere vært på høring i 2008. Finske myndigheter har nå sendt informasjon om en mindre endring i planene som innebærer at en alternativ reaktortype, som ikke var aktuell i forrige høring, nå skal utredes. Merknader til endringene sendes Miljøverndepartementet som svarer Finland som kontaktpunkt for FN Espoo-konvensjonen om konsekvensutredning av tiltak som kan få miljøvirkninger over landegrensene.

Linker:

Til toppen