Potensial for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen

SINTEF Fiskeri og havbruk og Kontali Analyse har utført analysen på oppdrag av Fiskeri og kystdepartementet. Den er gjennomført våren 2011.

SINTEF Fiskeri og havbruk og Kontali Analyse har utført analysen på oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet. Den er gjennomført våren 2011.

Last ned rapporten (pdf-format)