Høring – Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen. I tillegg sender Samferdselsdepartementet på høring forslag om tilrettelegging for prosessdigitalisering ved utstedelse av forenklet forelegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2018

Vår ref.: 15/962-

Høringsbrev (pdf)

Departementene
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bilimportørenes Landsforening
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarergruppen av 1977
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilklub
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Forsikringsforbund / Finansnæringens hovedorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lensmannslag
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Bilsportforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens havarikommisjon for transport
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Trafikkforum
Transportbedriftenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Yrkestrafikkforbundet