Privat AFP i 1949-kullet

SSB har utarbeidet en ny artikkel om inntektssammensetning blant personer i 1949-kullet som mottar ny privat AFP m.v.

Artikkelen viser at blant alle som tar ut alderspensjon i 1949-kullet så er privat AFP vanligst blant de med relativt lave inntekter. Sammenliknet med alle 66-åringer er mottakere av privat AFP likevel ofte i den øvre del av inntektsfordelingen.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere inntektsstatistikk for den eldre befolkningen.

Les artikkelen på SSBs nettsider