Produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

En partssammensatt arbeidsgruppe leverte 11.03.03 innstillingen Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Innstillingen gir råd og vink om lokal lønnsdannelse basert på et slikt grunnlag.

En partssammensatt arbeidsgruppe leverte 11.03.03 innstillingen Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Innstillingen gir råd og vink om lokal lønnsdannelse basert på et slikt grunnlag.

Arbeidsgruppen har sett det som sin hovedutfordring å stimulere til mer lokal
produktivitets- og effektivitetsfremmende lønnsdannelse i staten, ved å legge til rette for bruk av HTA pkt. 2.3.5 Produktivitetsavtale/Effektiviseringstiltak.

Innstillingen fra arbeidsgruppen ser på tilretteleggelse av rammebetingelser, avklarer sentrale begrep, og belyser gjennom praktiske eksempler hvordan andre virksomheter har nærmet seg disse problemstillingene.

Produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten (PDF)