Prop. 1 S Tillegg 2 (2009-2010)

Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010

For budsjettåret 2010 — Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget