Prop. 1 S Tillegg 2 (2010–2011)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsaukei lakse- og aureoppdrett i Finnmark og Troms)

For budsjettåret 2011 — Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i Finnmark og Troms)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget