Prop. 1 S Tillegg 3 (2011–2012)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget