Prop. 1 S Tillegg 2 (2012–2013)

Endring av Prop. 1 S (2012–2013) om statsbudsjettet 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure)

For budsjettåret 2013 — Endring av Prop. 1 S (2012–2013) om statsbudsjettet 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget