Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013)

Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet 2013)

For budsjettåret 2013 — Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet 2013)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget