Prop. 100 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett

Endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget