Prop. 108 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget