Prop. 108 S (2012–2013)

Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget