Prop. 111 L (2010–2011)

Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget