Prop. 112 L (2012–2013)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer m.v. (gjennomføring av miljømerkeforordningen)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer m.v. (gjennomføring av miljømerkeforordningen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget