Prop. 113 L (2012–2013)

Endringer i energiloven

Endringer i energiloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget