Prop. 113 S (2010–2011)

Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II

Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget