Prop. 113 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område

Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget