Prop. 115 L (2011–2012)

Endringer i havne- og farvannsloven

Endringer i havne- og farvannsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget