Prop. 119 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget