Prop. 120 L (2011–2012)

Endringer i helseforetaksloven mv.

Endringer i helseforetaksloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget