Prop. 124 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget