Prop. 128 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget