Prop. 128 S (2011–2012)

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget