Prop. 142 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF

Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget