Prop. 153 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016

Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016

Les dokumentet

Utrykte vedlegg:

Statsgarantisøknad ungdoms-OL med finansielt notat revidert 27.04.2011

Ungdoms-OL 2016 - Rapport fra kvalitetssikrer

Følg proposisjonen på Stortinget