Prop. 156 L (2009–2010)

Endringar i folketrygdlova mv. (enkelte ­presiseringar i samband med pensjonsreforma)

Endringar i folketrygdlova mv. (enkelte ­presiseringar i samband med pensjonsreforma)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget