Prop. 17 L (2012–2013)

Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)

Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget