Prop. 19 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget