Prop. 197 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland

Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget