Prop. 20 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget