Prop. 200 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget