Prop. 22 S (2009-2010)

DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget