Prop. 22 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget