Prop. 22 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget