Prop. 24 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget